Kære skytter i Lyngby Bueskyttelaug

VIGTIGT NYT I FORHOLD TIL UDENDØRSBANEN – SKAL LÆSES AF ALLE SKYTTER

Udendørsbanen er klar til brug.

Banen er etableret så den er delt op i tre zoner og en foreløbig 3D bane.

1.       Zone 1: markeret i en 20 meter zone længst væk fra den lange vold.

2.       Zone 2: markeret i en 10 meter zone, som danner midten af banen

3.       Zone 3: markeret i en 20 meter zone tættest på den lange vold.

4.       3D banen, der ligger for enden af zone 1, og på bagsiden af endevolden. (3D banen etableres så den kan bruges torsdag fra d. 25. marts – den nye bane venter på godkendelse og bliver først etableret i sin fulde form, når denne godkendelse foreligger)

Desuden er det muligt at skyde fra terrassen, fra den markerede skydelinje.

Regler for benyttelse af banen:

For at alle kan få plads på banen gælder det, at man uden for de udmeldte træningstidspunkter (se herunder) kan bruge banen under hensyntagen til forskellige skydeinteresser.

Zone 3 er primært forbeholdt skiveskytter, bl.a. skiveskytter der skyder op til 70 og 90 meter.

3D banen bag zone 1 kan benyttes, selv om der skydes i zone 3.

Bliver der skudt på både 3D banen og skivebanen i zone 3, fungerer zone 2 (10 meter zonen i midten af banen) som sikkerhedszone, hvor der ikke må skydes.

Hvis der skydes fra terrassen uden for de faste træningstidspunkter, kan øvrige skytter KUN skyde på de 3 yderste skiver i zone 3 (yderst mod den lange vold). Sæt det røde flag i holderen, så andre kan se at der bliver skudt fra terrassen. 

Kan vi alle finde ud af at skyde ud fra de ovenstående enkle retningslinjer, bør der være plads til alle skytter, også uden for de officielle træningstider.

Desuden gælder det som i alle andre sammenhænge, at det hjælper at tale sammen, så man kan finde ud af at flytte sig lidt eller lave markering samtidig.

Da der er ryddet op og gjort rent, vil det være rart at ALLE tager del i ansvaret for at rydde op efter sig, og feje i klubhuset.

 

God skydning

På vegne af bestyrelsen

Jes Lysgaard

 

Faste træningstider

 

Talentteam    primært zone 3                               

Mandag           16 - 21

Onsdag            16 – 21

Fredag             16 – 21

Lørdag / søndag ad-hoc træning

For alle andre hold er træningstiderne:

Mandag     Børn/ungdom       16 - 18

Tirsdag       Børn/ungdom      16 – 18

Tirsdag       Senior                 18 - 21

Onsdag       Børn/ungdom      16 – 18

Torsdag      Børn/ungdom       16 - 18

Torsdag      Seniorer               18 – 21 primært 3D banen

Fredag       Frit for alle (talent teamet træner fra kl. 16 – 21 i zone 3)

Lørdag/søndag: Ad-hoc træning for alle

3D banen kan ud over torsdag også benyttes på tidspunkter hvor der ikke er faste træningstider. Her gælder det, at der kun må skydes skive i zone 3 samtidig med at der skydes på 3D banen.

Alle dage gælder det at både seniorer og ungdom kan skyde i ’andres’ træningstider, når der er plads. Desuden er der fri træning på alle andre tidspunkter, under hensyntagen til hinanden.

Hvis du skyder fra skydelinjen under halvtaget, sætter du det røde flag i holderen på ydervæggen. Er du på 3D banen uden for 3D-holdets træningstid om torsdagen, sætter du det sorte flag i holderen.

Lyskabel til skiverne trækkes ud fra containeren ved huset, og rulles på plads igen hver aften.

Sidstemand fejer gulv og låser hus og container.

 

 

 

Aktuelt

Aktuelt

Arkiv >