Jagt og Felt

Af Ann Lindholm

Jagt & felt-skydning levede i Danmark et ret sporadisk liv helt op til en slags formalisering i 1973. For at følge Lyngby's indsats for denne gren må vi langt tilbage i historien:

I 1939 skulle alle jægere i Danmark aflevere deres våben. Dette gjaldt dog ikke buer, som blev en erstatning for jagtgeværerne. Samtidig udkom Carl Dreyers nok så berømte bog, som satte endnu mere gang i buejagten.

Først i 1941 blev Dansk Bueskytte Forbund dannet.

I 1953 har vi den første melding om en terrænskydning som Lyngby arrangerede, på Hvidegården. Der var 55 deltagere. Starten på de 24 baner udgik fra Ermelunden, og skytterne blev sendt afsted med trompetfanfare. Vinderen blev Gunner Clod-Svendsen fra Gentofte med 134 point, og Nr. 2 blev Oluf Jensen fra LBL med 133 point.

I starten af 1960'erne blev jagt med bue og pil forbudt. En delegation med deltagelse af Lyngby's Ulrik Henriques havde et møde med Landbrugsministeriet, og fik i stedet den nugældende dispensation indført. For at lave kampagne for jagt-skydningen indførte man terrænskydning igen i mange klubber. LBL lavede bl.a. et åbent klubmesterskab på Hvidegård d. 17. oktober 1965 med 20 mål. Hvidegårds-stævnet var det første i Danmark der blev skudt efter nordiske regler. Den 24. oktober samme år var LBL vært for en runde med 15 mål, cloud-skydning og længdeskydning ved Dyrehavegård. Poul Hartmann blev den første klubmester og fik dermed som den første udleveret vandrepokalen. Erik Jonsen fra PAW vandt Cloud-skydningen og Svend Lange, LBL vandt længdeskydningen med 251 meter.

Ulrik Henriques er i det hele taget den skytte som ikke alene Lyngby, men hele Danmark, skylder stor tak til for oprettelsen og vedligeholdelsen af Jagt- og feltskydning i Danmark. I starten var han den eneste i LBL der skød uden sigte, og han måtte lave sine egne skiver af pap. Der var mange skytter der ønskede ham derhen hvor peberet gror, men vores daværende formand, Mogens Preiz levede efter den sunde filosofi, at der skulle være plads til alle skytter i klubben. Mogens var ligeledes meget åben overfor de nye skydeformer. Det var også Mogens der kommanderede alle skytter i LBL med til Svalejagten i 1970.

I 1973 blev det første Jagt- og Feltudvalg oprettet under forbundet. Medlemmer var Henrik Brandt, Ulrik Henriques, K.E. Fiil Nielsen og P.K. Hansen. De skiftedes til at have formandsskabet.

I 1973 blev der afholdt det første forbundsmesterskab. DBSF ville dengang ikke anerkende jagt- og feltskydningen og ville derfor ikke holde et rigtigt DM. Det er jo heldigvis ændret radikalt siden dengang. Lyngby vandt Damer Instinktiv ved Anna Fiil Nielsen, samt Mini Junior Fristil v. Michael Christoffersen.

I Lyngby har vi siden de tidlige år flittigt holdt live i Jagt- og Feltskydningen. Vore to årlige stævner: Muldvarpejagten og Dyrehaverunden har været godt besøgt siden de første blev afholdt.

Den første Muldvarpejagt er der heldigvis stadig en del gode fotos fra, og de ses herunder.

Jagtskydningen på nordiske dyreansigter var i mange år dominerende i Lyngby, men også her er der sket en udvikling. I de seneste år har LBL været helt på forkant med udviklingen indenfor 3-D dyr og har investeret i en pæn bestand, og ligeledes har vi indført Felt-skiverne i vores udendørs- og indendørs jagtrunder.

Jagt- og Felt er i dag en meget stor del af LBL, hvor vi har kombineret det bedste fra skive og jagt. Og LBL er stadig, og vil altid være, en klub hvor der er plads til alle skytter.

Hold i dag

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle

Instagram