Ungdom


Du kan starte til bueskydning fra du er 8 år gammel.
Hvis du er under 10 år, er det en forudsætning , at du har en voksen med til træning.

Lad være med at købe udstyr før du har talt med os. I starten kan du låne det nødvendige udstyr og prøve forskellige buetyper. Efter første prøveskydning, forventes der at I selv køber Jeres eget basisudstyr (Fingerlap,  armbeskytter og pile) Basis udstyr sæt kan købes igennem klubben. Se under fanen “kom igang”

Kontingent: Den aktuelle kontingentsats finder du under menupunktet Hold og ved at vælge din aldersgruppe. 

Trænernes opgaver :

Det er træneres opgave at afstemme forventinger, og sætte realistiske mål, i samarbejde med skytten.

Det er trænerens opgave at skabe et miljø, der giver mulighed for at blive inkluderet i fællesskabet, uanset niveau.


Kategorier  for ungdomsskytter 2023:

Begynder:

 • Opstarter / nybegynder uden erfaring. 
 • Har brug for at der er træner på hold under hele træning.
 • Låner stadig udstyr af klubben i prøveperioden. 
 • Kan ikke deltage til stævner og events. 
 • Skal lære ordens, sikkerheds- og skydelinjereglement 
 • Træner regelmæssigt deltager aktivt

Selvkørende: 

 • Kan selvstændigt køre sin egen træning og kunne være i stand til at rette på egne fejl og skal selv spørge om hjælp af træner ved behov.
 • Skal kunne indstille sit eget udstyr (basis indstillinger)
 • Har alt sit eget udstyr. 
 • Kan deltage til stævner og events.
 • Skal kunne overholde og er bekendt med alle klubbens ordens, sikkerheds-og skydelinjeregler. 
 • Styrer sine egne træning tider.

 

 Erfaren:

 • Kan udføre mere avanceret justeringer på eget udstyr samt skal kunne vedligeholde dette f.eks. basis trimning, fane påsætning, justere træklængde etc.
 • Assistere og hjælpe mere uøvede ungdomsskytter med teknik og spørgsmål til udstyr.
 • Medvirke til at sikre at andre overholder klubbens sikkerheds-, ordnes- og skydelinjeregler, herunder tiltale og irettesætte, hvis der sker brud på disse regler.
 • Kan deltage i stævner uden assistance fra træner eller anden voksen person.


 
 
 

Hold i dag

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle

Instagram