Laugets træningsbaner, 1945 til nu

Fra 1945 og de efterfølgende 7 år lever Lauget en omskiftelig tilværelse, hvad angår træningsbaner. Man skød stort set udelukkende udendørs fra april til oktober. Dog fortælles det, at der i de første år også blev skudt indendørs i formand Olsen´s drivhus på Holmelindsvej 13. Det siges, at der var et fast gebyr for at skyde ved siden af skiven, nemlig prisen for at få sat en ny rude i drivhuset.

Lauget startede med at skyde udendørs på søndage i den daværende grusgrav beliggende på Amundsensvej. Her kunne der kun skydes om søndagen, og skiver, stativer og andet materiel måtte transporteres fra formandens adresse på Holmelinsvej til grusgraven. Dette var naturligvis utilfredsstillende, og det lykkedes da også kort efter at få tildelt træningsbane i folkeparken. Der blev skudt fra Damernes roklub mod Viggo Stuckenbergs Vej. Medlemstallet voksede. Måske fordi banen lå centralt, og der derfor kom mange forbi og kiggede på. Da banen lå midt i en populær offentlig park, var der nogle, der tvivlede på sikkerheden, og lauget måtte flytte til Lyngby Statsskoles boldbane. Her fik man dog ikke lov til at skyde længe, inden bekymrede naboers klager medførte, at Lauget endnu en gang måtte flytte. Denne gang til den såkaldte ASA-bane der lå mellem Ulrikkenborg Allé og Nybrovej, hvor der i dag er kontorbygninger, der pt. benyttes af firmaet Oticon. På ASA-banen delte man baner med boldklubben, som på den tid voksede temmelig kraftigt, så Lauget måtte endnu en gang flytte. Denne gang fik man tildelt en bane ved Jægersborgvej. Banen lå på højre side af vejen (når man kommer fra Lyngby) helt op til kommunegrænsen til Gentofte kommune, der hvor Helsingørmotorvejen i dag løber. Da Danmarks første motorvej fra Jægersborg til Hørsholm skulle etableres i 1953 stod Lauget igen uden træningsbane. Dette problem blev midlertidigt løst ved at kommunen i 1954 tildelte Lauget træningsbane på Lyngby Stadion.

Lyngby-Taarbæk kommune havde været i gang med at projektere svømmehal/badepark, der skulle ligge der, hvor vi i dag skyder udendørs. Arkitekt Arne Jacobsen havde leveret tegningerne og udgravningen til svømmebassinerne var foretaget. Men projektet kuldsejlede i et lokal politisk opgør, og Lauget fik anvist baner i hullet til bassinet (foreløbig to år), indtil der kom en afklaring af kommunens planer om en svømmehal. Det skulle vise sig, at det blev til flere end de to år. Materiellet blev opbevaret i en bunker beliggende i Bondebyen. Lauget lejede denne bunker af civilforsvaret i en årrække, indtil "Laugssalen" (garagen) blev indkøbt og opstillet i udgravningen til svømmebassinet.

Lyngby Stadion blev opført i starten af 1950´erne. Der blev anlagt atletikopvisningsbane og stadionhal med tilhørende kegle- og skydebaner. Lauget fik i 1952 tildelt indendørs skydebane, som måtte deles med salonriffelskytterne i vinterhalvåret.

I 1976 kom der endelig en afklaring på kommunens planer om en svømmehal, og den nuværende svømmehal blev opført. Nu havde man et sted at anbringe jorden fra det ny byggeri nemlig i udgravningerne til det første svømmebassin, hvor vi indtil da havde haft træningsbane, og vores træningsbane kom nu så at sige op til overfladen. Samtidig flyttede vi fra salonriffelbanen til vores nuværende indendørs træningsbane. "Laugssalen" blev flyttet, så den kom til at stå foran indgangen til containeren, hvorfra den blev flyttet til den nuværende placering i 1994.

Hold i dag

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle

Instagram