Ungdomsafdelingen

Da Lauget bliver stiftet den 24. juni 1945 vedtager man, at juniorer kan optages som medlemmer fra det fyldte 12. år for drengenes vedkommende og det 15. for pigernes vedkommende. Dette er tilsyneladende medvirkende til, at medlemstallet vokser temmelig kraftigt. Enhver, der har prøvet at træne ungdomsskytter, ved, hvilken arbejdsindsats dette kræver med instruktion og vedligeholdelse af udstyr. Måske derfor besluttes det, at hæve aldersgrænsen til 16 år. Dette sammenholdt med, at der ikke på unions- og forbundsplan tages initiativer til at fremme ungdomsskytternes vilkår, bevirker, at der reelt ikke eksisterer en ungdomsafdeling i Lauget før i midten af tresserne. Én ungdomsskytte (laugets juniorklubmester fra 1945) ved navn Mogens Preisz "bider" sig dog fast i de tidlige år, og det er ikke mindst takket være ham, at der på landsplan i midten af 1960'erne kommer gang i ungdomsbueskydningen. Mogens, der på det tidspunkt er medlem af Dansk Bueskytteforbunds bestyrelse, tager initiativ til, at der afholdes officielle Danske Mesterskaber for juniorer i alderen 15 - 18 år. Af Sjællands Bueskytteforbunds ranglister fra den tid kan man se, at der navnlig er to skytter, der gør sig gældende i toppen: Stig Jensen fra Lyngby Bueskyttelaug og Henrik Brandt fra Gentofte Bueskyttelaug. Disse to venner sætter i øvrigt deres præg på Lyngby Bueskyttelaug ca. 20 år senere i perioden 1986 - 1990 ved bl.a. at stå for afholdelsen af en række flotte og velbesøgte stævner. 

I 1971 oprettes der igen på Mogens' initiativ en minijuniorklasse for skytter fra 10 - 14 år. Mogens er på det tidspunkt formand for Lyngby Bueskyttelaug og "hans" klub bliver en af foregangsforeningerne for minijuniorklassen. Laugets æresmedlem Martin Andersen, der var med til at starte Lauget i 1945, påtager sig hvervet som ungdomstræner og gør i disse år et kæmpe stykke arbejde for de unge skytter ved at stå for træningen to gange ugentlig. Arbejdet bærer frugt, og Lyngby Bueskyttelaug bliver hurtigt landets førende også inden for ungdomsbueskydningen. I 1973 tager Bertel Henriksen over, og mesterskaber og rekorder fortsætter med at tilfalde Lyngby. Da Bertel rejser udenlands i 1976, tager Knud Johansson over en kort periode, men så står ungdomsafdelingen uden træner. Der kommer ikke nye ungdomsskytter til, og de der er, må træne sammen med de voksne, hvilket i en årrække giver enestående juniorresultater, men der kommer selvsagt ikke nye ungdsomsmedlemmer til.

I 1981 startes ungdomsafdelingen op igen ved en af de tidligere ungdomsskytter der førhen havde nydt godt af, at der altid var en ungdomstræner til rådighed i Lauget. Ib Normann træner de unge i to år, hvor det bedste resultat bliver en andenplads til minijunioren Jan Thuesen ved Danmarksmesterskaberne indendørs i 1983. I sommeren 1983 overtager Jan Mathiesen ungdomstræningen der hovedsagelig bliver for Jagt og Felt ungdomsskytter. Jan fortsætter i ca. et år, hvorefter Elmo Rasmussen tager over i et årstid, for at blive afløst af Karsten René Jensen, der kører afdelingen til 1987 hvor John Ståhle tager over. I 1991 tager Søren Højsgaard over, og han bliver afløst af en af delingens tidligere ungdomsskytter, Kristian Filtenborg Larsen og Gert Rasmussen i 1993. 

I perioden 1983 til 1994 er antallet af ungdomsstytter konstant omkring 20. Træneren prioriterer legen ved bueskydning højt og det resultatmæssige lavere. Det er derfor yderst sparsomt med mesterskaber og rekorder der hjemtages til Lauget i denne periode.

I 1994 begynder Jørgen Philip og Peter Villumsen at træne de unge skytter sammen med Kristian og Gert. Og med Jørgen og Peter tilføres ungdomsafdelingen igen en elitemålsætning, der allerede i 1995 viser sig at give resultater. Det bliver til en lang række mesterskaber til ungdomsafdelingen og mesterskaberne fortsætter med at tilgå lauget i store mængder.

Herefter bringes en opgørelse over mesterskaber og rekorder hjemtaget af ungdomsskytter fra Lyngby Bueskyttelaug. (indtil videre ajourført til 1995).

Holdmesterskaber hjemtaget af ungdomsskytter fra lauget

1974

Bjarne Petersen, Mic. Christoffersen, L. Andersen

SM inde,mini

1539

 

Henrik Eistrup, Finn Andersen, Kurt Hansen

SM inde

1430

 

Andersen, M. Christoffersen, U. Petersen

DM ude, junior

3161

1976

Lars Søndergaard, Morten Fullerton, Ib Normann

SM inde

1578

1978

Junior hold, M. Fullerton, I. Normann, L. Søndergaard

DM inde

1632

1979

Ib Normann, Morten Fullerton, Lars Søndergaard

DM inde

 Individuelle mesterskaber hjemtaget af ungdomsskytter fra Lyngby Bueskyttelaug

1970

Jens Larsen

Danmarksmester

mini FITA ude

1014

1971

John René Carlsen

Danmarksmester, junior

db. FITA ude

1943

1972

Peter Reippurt

Danmarksmester, junior

db. FITA ude

2212

1973

Bjarne Petersen

Sjællandsmester

mini FITA inde

527

 

Ulla Petersen

Danmarksmester, junior

FITA ude

1060

 

Christian Nordsmark

Danmarksmester, junior

J&F, fri

 

1974

Henrik Eistrup

Sjællandsmester

FITA inde

 

 

Ulla Petersen

Nordisk, junior

FITA ude

1051

 

Lars Andersen

Dansk, junior

FITA ude

1028

1975

Ulla Petersen

Sjællandsmester, junior

FITA ude

1070

 

Mic. Christoffersen

Dansk mester, mini

fri J&F

 

1976

Lars Andersen

Sjællandsmester

FITA inde

546

 

Lars Søndergaard

Sjællandsmester, mini

FITA inde

541

1977

Lars Andersen

Sjællandsmester

FITA ude

1079

1978

Morten Fullerton

Danmarksmester, junior

FITA inde

566

 

Ib Normann

Danmarksmester

J&F, fristil

 

1979

Morten Fullerton

Sjællandsmester, yngling

FITA inde

560

 

Ib Normann

Sjællandsmester, junior

FITA inde

534

 

Morten Fullerton

Sjællandsmester, junior

FITA ude

1198

 

Ib Normann

Danmarksmester, junior

J&F, fristil

 

1980

Bo Hallqvist

Danmarksmester, mini

J&F, inst.

 

1981

Nicolai Grosell

Danmarksmester, mini

J&F, inst.

 

 

Ib Normann 

Sjællandsmester, junior

FITA inde

546

 

Ib Normann

Danmarksmester, junior

FITA inde

547

1982

Nikolai Grosell

Sjællandsmester, mini

FITA inde, inst.

442

1985

Egon Rasmussen

Danmarksmester, junior

J&F, inst.

 

 

Anton Rasmussen

Sjællandsmester, Junior 

J&F, fristil

 

1986

Egon Rasmussen

Sjællandsmester, junior 

J&F, inst.

 

 

Christian Merland

Sjællandsmester, mini

J&F, inst.

 

1994

Christian Hjort

Sjællandsmester,  jun. comp. 

FITA, inst.

 


Danske holdrekorder sat af ungdomsskytter fra Lyngby Bueskyttelaug

1970

Mini

Jens Larsen, Anders Frandsen, Kim Hansen

Dansk FITA inde

1804

 

Mini

Jens Larsen, Anders Frandsen, Kim Hansen

Dansk FITA ude

2685

1971

Mini

Jens Larsen, Anders Frandsen, L. Andersen

Dansk FITA inde

1854

 

Mini

Jens Larsen, Anders Frandsen, L. Andersen

Dansk FITA inde

1883

1974

Junior

L. Andersen,M. Christoffersen,U. Petersen

Dansk FITA ude

3161

1975

Junior

Andersen, Christoffersen, J. Petersen 

Dansk FITA inde

1517

 

Mini

Ted Dannerbo, M. Fullerton, Kurt Hansen

 
Hold i dag

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle

Instagram